به وب سایت رسمی شرکت کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر خوش آمدید.

پروتئین شیر خشک

شیر خشک بدون چربی شمه شیر جز محصولات با پروتئین بالا (High Protein Products) محسوب می ­شود.

به نحوی می­تواند در ارزش بیولوژیکی و قیمت نهایی محصول مهمترین نقش را ایفا کند.

در این مقاله کوتاه (Short Paper) از سری مقالات سایت شمه شیر به شما توضیح دهیم

حداقل پروتئین در ماده خشک با توجه به شیرهای تولیدی ایران در گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی باید حداقل 33% باشد. لذا مصرف کنندگان شیرخشک اعداد پایین تر از این عدد را نباید از تولیدکنندگان پذیرا باشند.

شیرهای ورودی شرکت شمه شیر

میانگین وزنی ماده خشک بدون چربی شیرهای ورودی به این کارخانه در طی یک سال اخیر۵۲/۰±۴۹/۸% و میانگین پروتئین۲۱/۰±۰۷/۳ % می­باشد.

همچنین در مطالعه دیگر بر روی ۲۳۱ هزار محموله شیر ورودی به یکی از کارخانه های کشور

به طور میانگین۳ الی ۵ درصد ماده خشک بدون چربی در خامه که از ماده خشک بدون چربی شیر کسر خواهد شد

حتی اگر میانگین ماده خشک بدون چربی ۲/۸ % و میزان پروتئین ۳% در نظر گرفته شود  میزان پروتئین کل (نه در ماده خشک بدون چربی) شیر خشک حداقل  ۳۳% درصد خواهد شد. که با در نظر گرفتن رطوبت بین ۳ الی ۵%  در شیر خشک تولیدی با کمینه ترین حالات، میزان پروتئین در ماده خشک بدون چربی شیرخشک حداقل باید ۳۴% باشد.

میزان پروتئین و ماده خشک

اگر میزان پروتئین و ماده خشک بدون چربی در شیر بالاتر از میزان استاندارد باشد

به طور مثال اگر میزان ماده خشک بدون چربی یک شیر ۷/۸ و پروتئین آن ۲/۳% باشد

حتی میزان ماده خشک بدون چربی ورودی به خامه نیز ۳ الی۵% باشد

میزان پروتئین در ماده خشک در شیرخشک بدون چربی رطوبت بین ۳ الی ۵% باشد با کمینه ترین حالت ها حداقل ۳۵ درصد است

حال شیر ضعیفی در نظر بگیرید که میزان پروتئین و ماده خشک بدون چربی آن به ترتیب ۸/۲ و ۸% باشد

با ۳الی۵% ماده خشک بدون چربی که در خامه است و ۳الی ۵% رطوبت در ماده

در کمینه ترین حالات، پروتئین در ماده خشک بدون چربی شیرخشک ۵/۳۳ می­باشد.

 این سوال ایجاد می شود :

چرا با وجود تغییرات زیاد در میزان ماده خشک بدون چربی و پروتئین شیر خام، میزان تغییرات پروتئین شیر خشک بالا نیست؟

دلیل را می توان به ضریب تبدیل نسبت داد ، میزان ماده خشک بدون چربی و در پی آن پروتئین شیر خام بالا باشد

ضریب تبدیل شیرخام به شیرخشک پایین می ­آید

به عبارت ساده تر از یک مقدار کمتری از شیر خام یک کیلوگرم شیرخشک تولید می ­شود

در نتیجه میزان پروتئین شیرخشک تا حدی بالاتر می شود.

اگر شیر خام ورودی ضعیف باشد

در هنگامی که شیر خام ورودی ضعیف باشد یعنی ماده خشک و پروتئین آن خیلی پایین باشد. میزان بیشتری از شیر خام جهت تولید یک کیلوگرم شیرخشک نیاز است در نتیجه عملا پروتئین شیر خام در ضریب بزرگتری ضرب خواهد شد.

به این صورت همواره پروتئین در ماده خشک بدون چربی شیر خشک

(در صورتی که شیرخشک از نظر میزان رطوبت بین ۳ الی ۵ درصد باشد) عددی بین ۳۳ الی۳۶ درصد می ­باشد.

 لازم به ذکر است در این مطالعه و در تمام موارد حالات حداقلی و به نفع کاهش میزان پروتئین در شیرخشک  در نظر گرفته شده است. که  کمینه میزان پروتئین در ماده خشک بدون چربی تولید شده در شیر خشک محاسبه شود.  

نوشته های مرتبط