به وب سایت رسمی شرکت کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر خوش آمدید.

مدیریت دانش و آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

لوگو

امروزه مدیریت دانش و آموزش به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی توسعه منابع انسانی در حوزه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مورد توجه بسیاری از صاحبنظران ومسئولین و مدیران آموزش قرار گرفته است. آنچه بویژه در سازمانها و بنگاه های بزرگ از اهمیت فراوانی برخوردار است جهت گیری فعالیت های آموزشی به سمت دیدگاه های سیستمی و نگرش های استراتژیک می باشد که ضرورت آن با توجه به شرایط نوین جهانی، فن آوریهای پیچیده، سرمایه دانش و تغییر در مشاغل دو چندان می نماید. تلفیق و تمرکز نگرش سیستمی و جهت گیری استراتژیک با کارکردهای اصلی سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی آموزشی ، چرخه آموزش در سازمان ها را هدفمند ، عقلایی، پویا و انعطاف پذیر می نماید.

مدیریت دانش و آموزش
لوگو

فرآیند آموزش

آموزش یک فرآیند چهار مرحله ای است که مدام تمام مراحل آن باید مورد پایش قرار گیرد.

مدیریت دانش و آموزش پرسنل

تعیین نیاز های آموزشی

پرسنل شرکت شمه شیر

طراحی و برنامه ریزی آموزش

انواع آموزش شمه شیر

اجرای آموزش

نتایج آموزش

ارزیابی نتایج آموزش

لوگو

انواع آموزش

آموزش بدو استخدام

آموزش های بدو استخدام

این نوع آموزش‌ها در آغاز استخدام و شروع به خدمت کارکنان ارایه می‌گردد و هدف آن دادن آگاهی‌های کلی در زمینه قوانین و مقررات، وظایف و مأموریت‌های بخش‌های مختلف و کارکنان مربوطه باشد.

آموزش ضمن خدمت

آموزش های ضمن خدمت

به آموزش‌هایی اطلاق می‌گردد که در ضمن خدمت و در طول مدت زمانی که مستخدم در اختیار سازمان می‌باشد ارایه می‌گردد و عمدتاً معطوف به ارایه آموزش‌های نظری وعملی می‌باشند.

لوگو

روش های آموزش

لوگو

روش آموزش نظری

روش‌هایی می‌باشند که در قالب روش‌های تدریس سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و … اجرا می‌شوند.

لوگو

روش آموزش عملی

به روش‌هایی اطلاق می‌گردد که بصورت عملی در قالب فعالیت‌های فراگیران ارایه می‌گردد. اهداف آموزش‌های ضمن خدمت

مدیریت دانش و آموزش

اهداف آموزش‌های ضمن خدمت

مدیریت دانش و آموزش

بهبود مهارت های شغلی و حرفه ای کارکنان

مدیریت دانش آموزش

متناسب ساختن توانایی و دانش کارکنان با وظایف و مأموریت های جدید

آموزش شمه شیر

ارتقاء سطح دانش و بهبود بینش کارکنان

شرکت شمه شیر

افزایش انگیزه کارکنان و …

لوگو

اهداف مدیریت دانش و آموزش در شمه شیر

1) تهیه و تدوین شرح وظایف شغلی
۲) تدوین نیازسنجی آموزشی
۳) اجرای استاندارد ۱۰۰۱۵ در واحد آموزش
۴) استقرار نرم افزار تخصصی آموزش
۵) استقرار سامانه فراگیر آموزش
6) پیگیری برگزاری دوره های ایمنی به شکل هدفمند
7) پیگیری برگزاری دوره های ایزو به شکل هدفمند
8) عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز آموزشی
9) ارزیابی خروجیهای آموزش در سه سطح واکنشی ، یادگیری و رفتاری
۱0) دوره های عالی مدیریت
۱1) تدوین استاندارد آموزش های بدواستخدام
12) برگزاری نشست های هم اندیشی

مدیریت دانش و آموزش