به وب سایت رسمی شرکت کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر خوش آمدید.

مراسم بازدید فرزندان پرسنل کارخانه به همراه همسرانشان

در تاریخ 1400/12/18 به همراه پذیرائی برگزار و بسته ویژه که شامل شیرخشک با آرم شرکت، کتاب، تخته وایت برد و… به عزیزان اهدا شد.

28 روز بعد از افتتاح رسمی کارخانه کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر مدیریت تصمیم گرفتن که خانواده پرسنل به همراه فرزندانشان بازدید از کارخانه داشته باشند.

این مراسم به همراه عکاسی و سخنرانی و اهدای هدایا به فرزندان پرسنل انجام پذیرفت