به وب سایت رسمی شرکت کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر خوش آمدید.

فرم استخدام منابع انسانی (کارشناس ارزیابی و عملکرد)