فرم استخدام

"*" indicates required fields

اطلاعات شخصی*
MM slash DD slash YYYY
سابقه سوء پیشینه:
در صورتیکه جزء اتباع خارجی هستید:
آیا سابقه بیماری خاصی دارید؟
وضعیت محل سکونت:
آدرس محل سکونت:

افراد تحت تکفل

لیست
نام و نام خانوادگی
نسبت
تحصیلات
شماره تماس
نشانی محل کار
 

معرف

لیست
نام و نام خانوادگی
نسبت
تحصیلات
شماره تماس
نشانی محل کار
 

تحصیلات

تحصیلات
رشته تحصیلی
گرایش
مقطع تحصیلی
معدل
سال فارغ التحصیلی
نام محل تحصیل
مرتبط / نامرتبط
 

مهارت ها

لیست
نوع مهارت
نحوه کسب مهارت تجربی/ علمی
محل کسب مهارت
سطح مهارت
 

دوره های آموزشی

لیست
عنوان دوره
سطح دوره
موسسه / محل برگزاری
مدت دوره (ساعت)
تاریخ دوره
گواهینامه
 

سوابق شغلی (به ترتیب از آخرین محل کار)

لیست
نام، نشانی و شماره تلفن محل کار
مدت همکاری
سمت سازمانی
نام مسئول مستقیم
علت قطع همکاری
آخرین حقوق دریافتی
 
آیا قبلا در این واحدها اشتغال به کار داشته اید؟
نام